Learn english online

Latest Posts

Jei Google adwords reklama tebūtų suvokimo durys, už kurių mūsų laukia nežinomybė?

 Gal ir ne tokia nežinoma, bet tikslingai reklamuojama nežinomybė. Kol Morrison‘as kabėjo ir skaitė apie suvokimo duris, mūsų karta renkasi langus. Šie langai ir paieškos sistemų sąrašai užpildyti pridėtinės vertės reklaminiais, raktiniais žodžiais. Nors mes ieškome ne žodžių, o informacijos bei prekių, be jų tikslinga paieška būtų neįmanoma. Taigi nuo ko pradėti? Į kurias duris belstis ir kuriuos langus atverti? Ištark „drauge“ ir durys pačios atidarys, kaip tie vartai į Moriją. Nors internetinė erdvė atrodo neaprėpiama ir neišvaikščiojama, su tinkamai burtažodžiais, arba skelbimais galima atidaryti visas nuorodas.

Durys, arba Google adwords reklama atsidaro vos paspaudžiate skelbimą. Jūs esat nukreipiami į svetainę, kurios ir ieškojote. Kol mes nemokėjom naudotis burtažodžiai-raktiniais žodžiais, durys buvo užvertos. Mes blaškėmės tarp nuorodų, informacijos pertekliaus ir priekių bei paslaugų pasiūlos. Google sukūrė patogią sistemą, kuri mus, pasiklydusius interneto vartotojus, nukreipia prie tų durų, kurių ir ieškojome. Nors ne viskas taip magiška ir filosofiška, tačiau interaktyviojo mediumo kitaip ir neperprasime. Jį perskaito tik nuliukų ir vienetukų seką suprantantys Neo kariai. Tiems, kurių sąmonėje ir pasąmonėje per daug fantazijos, šios virtualios durys atves prie suvokimo.

Išorinės reklamos neturi interaktyvių durų, kurios atsidaro ištarus burtažodžius. Tik Google adwords reklama padeda surasti, atrasti ir pažinti kitokį, nematerialų pasaulį. Didžiausias mūsų iššūkis: valdyti informaciją. Kaip mes valdome tinklinę informaciją? Ar ji mus valdo? Adwords, arba pridėtinės vertės žodžiai, padeda ne tik naršantiesiems ir ieškantiesiems, bet ir siūlantiems. Ką naujo, perdėtai vartojanti visuomenė, mums gali pasiūlyti? Kaip naudotis informacija, žodžiais ir google paieškos privalumais. Ši sistema tapo visapusišku, mūsų interaktyvaus-virtualaus, hiper-gyvenimo palydovu. Ranka rašytus laiškus pakeitė elektroninis paštas, spausdintą žodį pakeitė kodai, vaizdai ir garsai įgavo visai kitą materiją.

Revoliucingai ištobulėjus kompiuterinėms technologijos ir pasauliniam tinklui, globaliai aprėpus visą pasaulį, Google adwords reklama tikslingai sugeneravo visą komercinę informaciją. Mums jau neužtenka tik laiko patikrintų, tradicinių reklamos kanalų. Verslininkai pamažu supranta, kokią didelę reikšmę jų įvaizdžiui bei pardavimams turi internetas bei svetainės optimizacija. Ilgą laiką mes netvarkėme savo virtualaus įvaizdžio, tikslingai nesiviešinome. Dar atėjo laikas atverti tas suvokimo, arba adwords reklamos duris. Pačioje pradžioje tinklinė, internetinė reklama nebuvo tokia populiari, ar net draudžiama. Tačiau pamažu pradėta suvokti, kuo gali būti naudinga tinklinė reklama. Šiuo metu esame tinklaveikos visuomenė. Toje pačioje erdvėje mokomės, bendraujame, kuriam,konsultuojamės, net ir apsiperkam. Todėl nenuostabu, kad reklama rado nišą ir šiame mediume.

Nors Google adwords reklama, taiko tuos pačius, tradicinius marketingo modelius, ji išnaudoja ir interneto, o ypač paieškos sistemos privalumus. Google taip pat sukūrė patogią reklamos sistemą. Jums tereikia susikurti optimizuotą ir aktyvų adwords profilį. Šiame profilyje galėsite atlikti savo rinkos analizę, ieškoti kodinių žodžių, nusistatyti google biudžetą. O kam jums reikalingas google biudžetas? Tai finansinė sistema ir operacijos, kuriomis sumokate už savo skelbimų aktyvius paspaudimus. Tokie skelbimai taip pat turi atitikti specifinį modelį. Konkurencingiausi raktiniai žodžiai, tampa jūsų reklaminių tekstų karkasu. Jie padeda tikslingai surasti potencialius klientus. Ko daugiau verslo įmonėms reikia? Juk potencialūs klientai didina pardavimus. Tačiau verslui svarbus ir viešumas bei autoritetas.

Google adwords reklama suteikia galimybę aktyviai reklamuotis paieškos sistemoje bei auginti savo prekinį ženklą. Atidarę šias duris, patenkate į tikslingą prekių, paslaugų erdvę. Čia ne taip tamsu kaip Morijos kasyklose, nes viską nušviečia raktiniai žodžiai ir šviestuvai. Kad ir kaip filosofiškai tai skambėtų, net ir pačius logiškiausius sprendimus galima perprasti kodinių, verbalinių žodžių pagalba. Virtualios durys, langai atsidarys ištarus raktinius žodžius. Atsidarius toms duris pamažus augs jūsų autoritetas bei pardavimai. Todėl internetinė erdvė bus užpildyta ir perpildyta šiomis suvokimo durimis bei langais. Pasaulis dar niekados nebuvo toks hiper-tekstinis ir interaktyvus. Kiekvienas skelbimo paspaudimas jus tikslingai nukreipia, o jūs interaktyviai auginate tos svetainės auditoriją, o gal ir pardavimus. Suvokimas, veikimas ir viešumas, tai trys svarbiausi internetinės veiklos veiksniai.

www.sinergijaverslui.lt/

 

 

vertimai

Aš esu vertimų guru.Lyriškai, proziškai ir poetiškai adaptuojuosi prie skirtingų dialektikų. Esu poliglotė ir lingvistė. Man svarbi išverstų minčių ir žodžių kokybė. Vis dar tikiu, kad žodžiuose galima atrasti tikslą. Tas tikslas, gyventi. Visados ieškojau tobulų formų ir posakių. Sukau nuo vienos kalbos prie kitos ir pildžiau savo globalų žodyną. Esu visapusiška vertėja. Nors mane labiausiai žavi esė žanras ir grožinė literatūra, prisitaikau ir prie pačių sudėtingiausio mokslinių temų. Man svarbi tiksli terminologija. Jei nepavyksta tikslai perteikti mintis, jas įpinu ir perpinu sava forma. Nėra lengva varijuoti tarp kelių kalbų ir gramatinių sakinio struktūrų. Galbūt todėl a dažnai suklystu ir pasiklystu.

Vertimų guru profesija spalvinga ir adaptyvi. Kadangi esi guru, turi išmanyti viską. Išmokau daugybę kalbų, posakių. Bandžiau išversti pačias sudėtingiausias ir seniausias teorijas ir teoremas. Žinau, kad lyginti teorijas ir teoremas paradoksalu, tačiau aš vis tiek kartojuosi. Kasdien gaunu visai naujas užduotis. Verčiu svetimą patirtį, emocijas ir žodynus. Vis tik didžioji guru vertėjo dilema,ar išverstas tekstas prilygsta originalui? Galbūt todėl dažniau skaitau svetimą literatūrą. Nors vertėjams nebėra svetimos kalbos, visos pažintos. Vis tik ką naujo išmoksta vertėjai? Kiekvienas verčiamas kūrinys, tai tarsi naujas pasaulis ir naujas mylimasis. Centimetras po centimetro, puslapis po puslapio su juos susipažįstate. Tik visiškai pažinę naują mylimąjį, galite pradėti vertimo procesą.

Niekados neverskite grožinės literatūros, ar bet kokios kitos literatūros, pažodžiui. Nežudykite minčių tėkmės ir prasmės, griozdiškai ir silpnais vertimais. Jei vertimų guru pats yra lyrikas, jo išversti tekstai daug maloniau skaitomi. Pamirškite tiesioginius vertinius. Literatūroje beveik nėra nieko tiesioginio. Metaforomis ir filosofijomis perpildyta šiuolaikinė literatūra moko mus pažinti ženklus. Aš visada žavėjaus mitologija, todėl dažniausiai versdavau tas knygas, kuriose pasakojama tūkstantmetinė žmonijos prigimtis. Aš žavėjausi kaip rašytojai sugeba perpinti ir supini mitologiją su šiuolaikiniu egzistencija. Žinoma ne visi vertimai buvo tokie malonūs. Susidurdavau ir su itin logiškais , politiškais ir teisiškais tekstais. Tuomet išjungdavau savo lyrikės prigimtį.

Sunku atsisakyti savito stiliaus ir perteikti svetimo rašytojo braižą. Galbūt vertėjų guru yra nematomas vaiduoklis rašytojas, apie kurį niekas nekalba. Žinau, kad apie mane niekas nekalbės. Vienintelis būdas atrasti vietą po rašytojų saule, tapti verčiamuoju, o ne verčiančiu. Kol kas aš perrašinėju svetimas mintis, o savo išgyvenimus ir stilistiką kaupiu į stalčių. Mano stalčiai ir kūryba užrakinti. Kaip juos išlaisvinsiu? Nors esu pripažinta vertėja, niekas nežino mano vardo ir neskaito mano tekstų. Aš labai delikačiai ir tyliai šaukiu svetimuose tekstuose. Mane surasite tarp eilučių. Vertėjo autorystė abejotina. Nors jų vardus, kitoje viršelių pusėje, užrašo, niekas nesidomi verčiančiojo biografija. Guru paprasčiausiai nėra.